4/99
Z dnia na dzień
Kronika wydarzeń

5,6. VII. Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych w Sierpcu (a ściślej dyrektorów powołanych doraźnie Zespołów Szkół łączących szkoły podstawowe i gimnazja). W SP Nr 2 w wyniku konkursu dyrektorem została mgr Hanna Kurta (po raz kolejny). W SP Nr 1 i nr 2, konkursów nie rozstrzygnięto, pełnienie obowiązków powierzono dotychczasowym dyrektorom: Grażynie Czarnomskiej i mgr Józefowi Ziemkiewiczowi (na czas funkcjonowania Zespołów).

6.VII. W wieku 82 lat zmarł w Warszawie Janusz Rudowski, inżynier - chemik. Ur. w Sierpcu, syn znanego w 20-leciu międzywojennym biznesmena i działacza społecznego - Jakuba Rudowskiego, gimnazjum sierpeckie ukończył w 1938 r. Pisał wspomnienia i szkice biograficzne związane z Sierpcem (o ojcu, o siostrach Włoczkowskich).

7. VII. Uchwałą Rady Powiatu w Liceum Ogólnokształcącym - na wniosek rodziców - utworzono dodatkową (7-mą) kl. I roku szkolnym 1999-2000.

7. VII. W Sierpcu spotkała się grupa robocza Międzywojewódzkiego Zespołu Koordacyjnego d/s przebudowy i modernizacji drogi krajowej Nr 10 (Warszawa-Szczecin). Odcinek od Torunia do Płońska w koncepcji programowej ma być opracowany wariantowo (przebieg przez Sierpc lub w pobliżu Płocka).

12-16. VII. Harcerze sierpeccy wzięli udział w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim.

12.VII. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od dra Stanisława Schonwaldera z Bielska-Białej jego autobiografię pt. "Czas przeszły dokonany" (wydana nakładem Autora). Opisał także swą pracę w Sierpcu w latach 1952-1959.

15.VII. Wyłączono ostatni piec węglowy w kotłowni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu (teraz ogrzewana jest wyłącznie gazem ziemnym). Przystąpiono już do rozbiórki komina kotłowni stanowiącego dotychczas łatwo dostrzegalny element pejzażu Sierpca.

25.VII. Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej i TKKF "Kubuś"zorganizowały zawody dla "łyżworolkowców" na ul. Narutowicza (w nowopolskim języku nazywa się to "I Rolls - Coup").

27.VII. W wieku 99 lat zmarła Marta Pietrzak z domu Żółtańska z Piasków.

VII.Grupa lekarzy zgłosiła wniosek utworzenia w Sierpcu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (w oparciu o lokale dotychczasowych przychodni lekarskich). Wśród wnioskodawców są m. in., lekarze: Jan Falba, Sławomir Łojek, Barbara Młynarczyk i Maria Szklarska. Dyrektor sierpeckiego ZOZ, lek. med.Solarski złożył w Urzędzie Powiatowym program naprawy i rozwoju ZOZ (jako specjalistycznej opieki zdrowotnej).

3.VIII. Rada Powiatu w Sierpcu przyjęła rezygnację radnej Krystyny Jodłowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady. W toku obrad Rady złożono też wniosek o odwołanie z Zarządu Powiatu radnych Wiesława Tomkalskiego i Stanisława Zielińskiego.

21.VIII. Pierwsza w Sierpcu Wystawa Psów /póki co raczej nie rasowych/ - zorganizowana z inicjatywy radnego Kazimierza Czermińskiego. Na boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 oceniono, raczej po amatorsku, walory Najlepszych Przyjaciół w 2 nietypowych kategoriach: kundli i jamników.

22.VIII. W wieku 68 lat zmarł tragicznie Stanisław Kuczyński, ceniony w Sierpcu lekarz-ginekolog położnik.

26.VIII. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Robót Sanitarnych "SANMEL" z Brodnicy na budowę kanalizacji sanitarnej dla ulic: Jagiełły i Królowej Jadwigi. Koszt inwestycji, która ma być zkończona do 30 marca 2000 r. wyniesie 1118 tys. złotych.

30.VIII. Rada Powiatu w Sierpcu, wybrała nowego przewodniczącego (na miejsce Krystyny Jodłowskiej, która złożyła wcześniej rezygnację). Został nim radny Stanisław Nastałek z Klubu Niezależnych.

30.VIII. Uchwałą Rady Powiatu, z dniem 1 IX otwarta została klasa I Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, filia w Zawidzu.

VIII. Przedsiębiorstwo remontowo - budowlane Bonifacego Cichockiego z Borkowa Kościelnego zakończyło II etap remontu kapitalnego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30. W związku z remontem Biblioteka była nieczynna od 19 lipca do 9 sierpnia.

VII - VIII. Hufiec ZHP w Sierpcu w ramach akcji "Lato `99" zorganizował 3 obozy dwutygodniowe dla 367 uczestników. Z bazy ZHP w Słupi skorzystało w czasie wakacji ponad 1000 osób (biwaki, złazy, pikniki).

1.IX. W Sierpcu przebywali przedstawiciele międzynarodowej społeczności żydowskiej. Podziękowali włądzom Sierpca za opiekę nad cmentarzem żydowskim w Sierpcu

10.IX. Rada Powiatu odwołała ze składu Zarządu Powiatu Wiesława Tomkalskiego i Stanisława Zielińskiego. Nowych członków na razie nie powołano.Wolne jest również stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady zwolnione przez Stanisława Nastałka (złożył rezygnację po wyborze na przewodniczącego Rady).

18.IX. Staraniem Sierpeckiego Kołą SLD w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu odbyło się spotkanie Marka Borowskiego, wicemarszałka sejmu, z mieszkańcami.

24.IX. Ser "kasztelański" produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu wyróżniony został certyfikatem tytułu "Dobre bo Polskie" przez Wielkopolską Fundację Rozwoju Przemysłu Spożywczego (zob. nota obok).

IX. Mgr Tadeusz Rutkowski z Sierpca, dotychczas dyrektor Płockiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium, wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Centrum Edukacji Przemysłu Naftowego w Płocku (do 1 IX 1999 r. - Zespołu Szkół Chemicznych Polskiego Koncernu Naftowego).

J.B.