4/99
Życie Sferyczne
LEPSZY EMERYT NIŻ DYREKTOR

Rada Miejska wybrała ławników do Kolegium ds Wykroczeń. O pierś przed Kazimierzem Prackim zwyciężył Zenon Prątnicki.

Naszym zdaniem decyzja Rady jest właściwa. Kazimierz Pracki jest przecież dyrektorem banku i powinien zajmować się bankiem. Zenon Prątnicki jest emerytem i na pewno ma czas na pracę w Kolegium.

LEWY DO PRAWEGO! PRAWY DO LEWEGO!

Spore zainteresowanie wśród emerytów, rencistów oraz kadry kierowniczej miasta wzbudziła wizyta wicemarszałka Sejmu Marka Borowskiego, który w duchu odpowiedzialności za Polskę odniósł się krytycznie do rządu Jerzego Buzka. Podczas dyskusji głos zabrał jedyny obecny na sali radny prawicy powiatowej Zdzisław Dumowski, który co trzecie zdanie powtarzając, że przemawia w duchu pojednania i odpowiedzialności za Polskę, odniósł się krytycznie do dorobku koalicji PSL-SLD.

"Życie" patrząc z tylnych rzędów było dumne. Obaj panowie mówili różne rzeczy, ale do jednego mikrofonu, którym potrafili się demokratycznie podzielić.

CO DALEJ Z SIERPECKĄ LEKKOATLETYKĄ

Odbywający się od kilku lat w maju lekkoatletyczny Memoriał im. Bramczewskiego, w bieżącym roku nie odbył się. Związane to było z planowanymi robotami remontowymi na stadionie, które jednak rozpoczęły się w czerwcu. Jak zpewniali działacze MKS "Kasztelan" termin imprezy miał być przesunięty na wrzesień. Nie dopowiedzieli tylko, którego roku.

MISJONARZE I PIELGRZYMI

Wicestarosta Grzegorz Korytowski od kilku miesięcy wysyła misje lub też sam pielgrzymuje do radnych powiatowych, aby uzyskać od nich poparcie dla swojej osoby. Nie jest to bynajmniej ruch jednostronny. Wielu radnych wysyła misjonarzy lub też osobiście pielgrzymuje do wicestarosty. Kiedy delegacje spotykają się przypadkowo na ganku Starostwa, robią tradycyjnego niedźwiedzia jak niegdyś Breżniew z Gierkiem.

CORAZ SŁABSZY WIATR

Latem w polityce miejsko-powiatowej powiało zmianami. W powiecie powstał klub dziesięciu radnych pod przewodnictwem Stanisława Nastałka, którzy nazwali się radnymi niezależnymi. Nazwa taka budzi grymas niedowierzania: być niezależnym w polityce? czy to możliwe? Szybko okazało się, że radni niezależni są naprawdę niezależni. Jedni chcą koalicji z AWSem, inni znów z PSLem, jeszcze inni z AWSem i PSLem łącznie.

W mieście doszło do próby zawiązania opozycji antyeseldowskiej w jeden klub radnych, który przyjął nazwę "Wspólnie dla Sierpca". Klubowi przewodzą Ryszard Michalik i Kazimierz Czermiński. Teoretycznie klub liczy 13 radnych, czyli ma większość. Praktycznie jednak podczas sesji 22 września klub nie był w stanie przeforsować własnej kandydatki na wiceprzewodniczącą Rady. Ktoś z członków klubu "się pomylił" i ... już.

MĄDRY BURMISTRZ

W Miejskim Zespole Szkolnym nr 1 dyrektorem została Grażyna Czarnomska. Jej konkurentką do fotela była nauczycielka tego Zespołu, Bożena Watemborska. Aby zneutralizować potencjalne źródło napięć w Zespole, bo przecież obie panie mają swoich zwolenników wśród ciała pedagogicznego, burmistrz Marek Kośmider awansował Bożenę W. na wicedyrektora.

"Życie" pochwala decyzję burmistrza. Pod względem politycznym jest to decyzja właściwa. Czy potwierdzi ją życie, okaże się w praniu.

GŁOS SZATANA

Podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowane są w szkołach średnich spotkania z zaproszonymi do Sierpca wybitnymi postaciami związanymi z Kościołem. W tym roku zdarzył się telefon do dyrekcji jednej ze szkół średnich z protestem przeciw uczestnictwu młodzieży w takich spotkaniach. Ksiądz dziekan Andrzej Więckowski, twórca i główny organizator Tygodnia oświadczył w farze, odnosząc się do tego telefonu: "To głos szatana".