4/99
Prawobrzeżny Sierpc wkracza do Europy

Prawobrzeżna część Sierpca ma więcej mieszkańców niż dwa pobliskie miasteczka (Bieżuń i Drobin) łącznie. Znajduje się tu też sporo zakładów pracy. Ta część miasta rozbudowuje się szybko, a jeśli szosa krajowa A10 uzyska parametry i status drogi szybkiego ruchu - rozwój tego ulegnie jeszcze przyśpieszeniu. A jednocześnie jest to najbardziej upośledzona pod wieloma względami część miasta. -Brak tu szkoły i jakiejkolwiek placówki kulturalnej, wiele ulic nie posiada twardej nawierzchni a większość także chodników (w tym spory odcinek magistralnej ul. Reymonta). Jednym z najbardziej dokuczliwych braków jest na pewno brak kanalizacji. Liczne szamba (czy zgoła wylewanie nieczystości na powierzchnię gruntu) zagrażają zdrowiu i są uciążliwe dla mieszkańców.

-Dobrze więc, że przynajmniej pod tym względem sytuacja zaczyna się zmieniać na korzyść. 26 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" podpisało umowę z firmą "SANMEL" z Brodnicy na wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic: Jagiełły i Królowej Jadwigi. Jest to duża inwestycja - 919 metrów bieżących przewodów kanalizacyjnych o przekroju 200 mm plus bardzo kłopotliwa budowa przepompowni ścieków z kolektorem tłocznym do ul. Mickiewicza (przeprowadzonym pod dnem rzeki Sierpienicy). Inwestycja, której projekt wykonało Biuro Techniki Komunalnej "BETEK" z Płocka, kosztuje 1118 tys. zł. (ponad 11 miliardów starych złotych) i ma być ukończona do 30 marca 2000 r. "SANMEL" rozpoczął pracę z wielkim impetem, są więc nadzieje, że termin ten będzie dotrzymany.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Spółki "EMPEGEK" i kredytu Mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Miejmy nadzieję, że Samorząd Sierpecki znajdzie w przyszłym roku fundusze na dalsze prace kanalizacyjne (czekają na nie pozostałe 52 ulice Włók z przyległościami).

J.B.