4/99
KRONIKA KULTURALNA
(lipiec - wrzesień 1999 r.)

9-15VII. Dom Kultury zorganizował VII Ogólnopolski Plener Plastyczny w Sierpcu. Wzięło w nim udział 27 twórców z różnych miast Polski, w tym kilku z naszego miasta (patrz str. 22)

VIII. Zespół "Kasztelanka" przy Domu Kultury wziął udział w Festiwalu Folklorystycznym w Portugalii.

VIII. Budexpol uruchomił w internecie Księgarnię Sierpecką, w której można kupować znajdujące się aktualnie w sprzedaży książki o Sierpcu lub autorów sierpeckich. Aktualnie w ofercie znalazło się już ponad 10 tytułów. Księgarnię sierpecką można znaleźć pod adresem internetowym: www.sierpc.com.pl

7-8VIII. Koło Płockie Związku Literatów polskich zorganizowało w Sierpcu Warsztaty Literackie dla poetów z terenów Północnego Mazowsza. Wzięło w nich udział 25 twórców z Ciechanowa, Płocka, Pruszkowa, Sierpca i in. miejscowości. W ramach Warsztatów, które prowadził Wojciech Łęcki przeprowadzono także Turniej Jednego Wiersza i konkurs na fraszkę o tematyce piwnej. (zob. nota i wiersze str. 23)

13-20 VIII. Goszczący w Stanicy Harcerskiej w Słupi dziecięcy zespół artystyczny z Łopusznej koło Nowego Targu dał pięć koncertów ciepło przyjętych przez widownię. W Sierpcu (na odpuście), Gójsku, Szczutowie, Słupi i Skrwilnie.

9.IX. Rok Kulturalny 1999-2000 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu zainaugurowany został recitalem Wojciecha Gęsickiego popularnego ciechanowskiego poety, piosenkarza i muzyka.

11.IX. W Domu Kultury odbył się II Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych, zorganizowany przez Zarząd Powiatowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (Patrz nota obok).

17.IX. W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu odbyła się staraniem Książnicy Płockiej (Księgarnia "Zosia") i Miejskiej Biblioteki promocja książki prof. dra Zbigniewa Sudolskiego. Promocja rozpoczęła się ciekawym odczytem Profesora o twórczości lirycznej Poety, którego jubileusz 150-lecia śmierci przypada w bieżącym roku.

19.IX. W Sierpeckim Skansenie odbyła się impreza związana z wręczeniem nagród im. Oskara Kolberga. Po przekazaniu nagród laureatom rozpoczął się koncert ludowych zespołów artystycznych, wyróżnionych nagrodą. Organizatorami imprezy byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych (zob. nota obok).

30.IX. Dr Grzegorz Radomski, nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu wygłosił w Miejskiej Bibliotece Publicznej odczyt na temat: "Mniejszości narodowe w Polsce międzywojennej" (zob. nota obok).

25.IX. - 2.X. Z inicjatywy proboszcza parafii farnej odbył się w Sierpcu III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Na program Tygodnia przebiegającego pod hasłem "Aby żyć w pełni" złożyły się spotkania, koncerty, konkursy plastyczne.