4/99
Rozśpiewani emeryci

II Przeglądem Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych uczczono w Sierpcu "Światowy Rok Seniora".

Do konkursu przystąpiło 8 zespołów z Północnego Mazowsza w tym 3 zespoły gospodarzy: "Sierpczanie", "Żeński" i "Wesoła Dziesiątka". Impreza odbywała się w Domu Kultury pod patronatem władz Miasta i Powiatu, a w skład komitetu organizacyjnego weszli m.in.: wicestarosta - Grzegorz Korytowski, Prezes Fundacji Sierpc-2000 - Krystyna Szczepek, Przewodniczący Zarządu wojewódzkiego i członek Zarządu Głównego ZERiI i liczni sponsorzy.

Głosami publiczności Grand Prix - rzeźbę ufundowaną przez Starostę otrzymał zespół "Uśmiech" z Płocka.

Powołąne do oceny jury przyznało I miejsce zespołowi "Uśmiech", II miejsce zespołowi "Pogodna Jesień", III miejsce - otrzymał zespół "Żeński".

Zespoły te otrzymały okolicznościowe Pucharki - rzeźby. Ponadto wszystkie uczestniczące w przeglądzie zespoły zostały nagrodzone rzeźbami wykonanymi przez ludowego twórcę Edmunda Szpanowskiego.

Zespół żeński z Sierpca

Po występach artyści i zaproszeni goście wesoło bawili się do późnych godzin wieczorowych w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Impreza spełniła swe zadanie - dobrze służyła międzypokoleniowej integracji, pokazała, że także seniorzy potrafią aktywnie działać i bawić się, zapominając o trudach i kłopotach codzienności, odzyskując spokój i równowagę wewnętrzną. Duża w tym zasługa Prezesa sierpeckiego koła emerytów - Teodora Wiśniewskiego, któremu w uznaniu jego zasług wicestarosta G. Korytowski wręczył list gratulacyjny.

Organizatorzy mają nadzieję, że za rok odbędzie się kolejna tak udana impreza.

Jakub Grodzicki