4/99
Doktor nauk historycznych z Sierpca

Trudno powiedzieć, by sierpczanie zbyt gorliwie garnęli się do wiedzy. Ludzi łączących pracę zawodową z naukową lub publicystyczną jest u nas mało, większość satysfakcjonują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu. Stąd i zdobywanie tytułów naukowych jest ewenementem. Tym bardziej cieszy każdy taki fakt.

Grzegorz Radomski

Najmłodszym sierpeckim doktorem (nauk historycznych) jest GRZEGORZ RADOMSKI nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego. Obronił on niedawno na Uniwersytecie Toruńskim rozprawę doktorską na temat: "Narodowa Demokracja wobec problemu mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926". Promotorem był prof. dr hab. Witold Wojdyło. O wartości rozprawy świadczy fakt, że p. Grzegorz bez trudu znalazł wydawcę - książka ukaże się jeszcze w b.r. nakładem Wydawnictwa Adama Marszałka w Toruniu.

Grzegorz Radomski jest rodowitym sierpczaninem. Studia historyczne na Uniwersytecie Toruńskim ukończył w 1987 r. i podjął pracę w sierpeckim Liceum, któremu pozostał wierny do dziś. Po studiach nie odpoczywał zbyt długo, zaczął interesować się rozmaitymi tematami, także związanymi z historią Sierpca (m.in. dziejami Żydów w Sierpcu). Owocem tych zainteresowań jest, m.in., szereg artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w czasopismach.

Doktorowi Radomskiemu życzymy rychłej habilitacji!

j.b.