4/99
Dobre bo polskie - z Sierpca


Kilka firm z Sierpca nieźle poczyna sobie w warunkach wolnego rynku. A do prymusów w tym zakresie, obok browaru, trzeba zaliczyć niewątpliwie Spółdzielnię Mleczarską. Jeszcze niedawno był to niewielki zakład produkujący głównie na rynek lokalny mleko, masło i twarogi. Dziś, dzięki modernizacji urządzeń, rozbudowie i wysokiej jakości produkowanych wyrobów, nasza mleczarnia awansowała do ścisłej krajowej czołówki w swej branży - nie tylko pod względem wielkości produkcji (11 miejsce w kraju) ale i jej jakości. Wizytówką OSM stała się spora już "rodzina" serów twardych, która uzyskała trwałą pozycję na rynku krajowym. Potwierdzeniem, i to nie byle jakim, tego stanu jest ostatni fakt: certyfikatem "Dobre bo polskie" został wyróżniony przez kapitułę powołaną przez Wielkopolską Fundację Rozwoju Przemysłu Spożywczego w Poznaniu ser "kasztelański". Tytuł jest tym cenniejszy, że przyznawany jest na podstawie badań opinii konsumentów.

Miło jest wiedzieć, że wśród 50 towarów wszystkich branż w Polsce najbardziej cenionych w 1999 r. znajduje się wyrób sierpecki.

H.G.-B.