4/2001
„ZŁOM” - najwyższe odznaczenie myśliwskie w Sierpcu

Władysław Szymborski przez 40 lat pełnił funkcję prezesa Koła Łowieckiego „Lew” w Sierpcu. Był Łowczym Powiatowym w latach 70-tych, członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Warszawie i w Płocku. Jego staż łowiecki to 52 lata działalności dla dobra rodzimej przyrody, ochrony i hodowli dzikich zwierząt. Polowanie, jak wiadomo to tylko dziesięć procent działaności myśliwych i tak to było w wykonaniu Władysława Szymborskiego.

Odznaczenie to w czasach Polski Ludowej porównywano do Orderu BudowniczegoPRL - w zakresie myślictwa - tak wysoka była jego ranga. Nazwa wywodzi się od ułamanej (złamanej-złom)gałązki, wręczanej myśliwemu po strzeleniu grubego zwierza, której część podawana jest symbolicznie zwierzowi jako ostatni kęs. Odznaczenie jest koloru złotego i przedstawia listek dębowy. Nie jst stopniowane. Najpierw myśliwy powinien zdobyć brązowy, srebrny i złoty medal, a potem ubiegać się o „ZŁOM”.

W Sierpcu wcześniej takie odznaczenie otrzymał jedynie Ryszard Ratka. A w byłym województwie płockim zaledwie dwie osoby. Urocczystość dekoracji odbyła się na myśliwskiej strzelnicy w Rojewie.

Serdecznie gratulujemy panu Władysławowo Szymborskiemu tego zaszczytnego i wysokiego odznaczenia.

Ryszard Suty