4/2001
Z DNIA NA DZIEŃ
Czerwiec - Lipiec - Sierpień 2001

4.VI. W Sierpcu powołano grupę młodzieżowego aktywu("Młodzieżówkę") PSL. Na jej czele stanął Piotr Rzeszotarski.

13.VI. Henryka Piekarska, naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu obroniła pracę doktorską na temat: "Redystrybucyjna rola podatków od dochodów osobistych". Promotorem był prof. Antonii Rajkiewicz z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

20.VI. Specjalna kapituła przyznała nagrody dla wyróżniających się absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w Sierpcu (ze środków Urzędu Miejskiego). Nagrodzeni otrzymali leksykony PWN, torby sportowe lub sprzęt sportowy. Poprzeczki były ustawione dość nisko (średnia ocen dla uczniów szkół podstawowych - 5,2, dla gimnazjum - 5) stąd "prymusów" było mnóstwo - w szkołach podstawowych 17 i w gimnazjum aż 66. Nagroda ma mieć charakter stały przy podniesieniu w przyszłości jej rangi.

21.VI. W wieku 98 lat zmarła Stanisława Szablewska, jedna z najstarszych mieszkanek Sierpca.

22.V. Mieszkańców osiedla Jana Pawła II zbulwersował brutalny napad rabunkowy na starszą kobietę w jej mieszkaniu. Łupem rabusia padło 107 zł. 40 gr.

23.VI. W wieku 63 lat zmarł popularny, ceniony lekarz sierpecki Jan Falba.

24.VI. Po pięcioletniej pracy duszpasterskiej w Parafii Farnej odszedł z Sierpca ks. Andrzej Redmer, lubiany przez parafian (Biskup Płocki przeniósł go do Ciechanowa). Jego miejsce zajął ks. Sławomir Szumski przeniesiony z Żuromina.

27.VI. Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu zlikwidowano ulicę Elizy Orzeszkowej (w pobliżu Browaru). Uzasadnienie krótkie ale przekonywujące: nikt przy niej nie mieszka i nie planuje się zabudowy.

27.VI. Uchwałą Rady Miejskiej zlikwidowano też jako miejską jednostkę organizacyjną Filię nr 1 Biblioteki Miejskiej działającą niegdyś na Włókach (zawieszona od 1996 r. z uwagi na brak środków). Szkoda bo rozległe już Włóki zasługują na jakąś placówkę kulturalną.

29.VI. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu zaprezentowano koncepcje studyjne zabudowy rynku (Pl. Kardynała Wyszyńskiego) i wolnych posesji ("plomby") w centrum miasta przygotowane przez studentów IV roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz koncepcję uporządkowania architektonicznego elewacji budynków przy ulicach: Farnej, Płockiej i Piastowskiej przygotowaną przez mgr inż. arch. Jerzego Jaworskiego. Inicjatorem byli: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków i Burmistrz Sierpca. W toku narady mgr Anna Lorek z Biura Woj. Konserwatora Zabytków, zaapelowała o zainteresowanie ginącą sierpecką zabytkową architekturą drewnianą.

VI. Starostwo Powiatowe otrzymało z Sejmiku Mazowieckiego dodatkowe środki na remonty dróg w wysokości 200 tys. zł. Odnowione zostaną m.in. drogi: Żuki-Kurowo, Osiek-Ligowo, i Grąbiec-Wólka Grąbiecka.

VI. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu została wyposażona w nowoczesną centralę telefoniczną.

VI. Starostwo Powiatowe wydało, w starannej szacie graficznej, informator o strukturze i zadaniach władz powiatowych (za fundusze reklamujących się w nim firm).

VI. Wojewódzki Urząd Mazowiecki przyznał środki (400 tys. zł.) na sprzęt medyczny dla szpitala w Sierpcu (w ramach programu restrukturyzacji jego działalności).

VI. W wyniku konkursów dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu został mgr Stanisław Lewandowski, a dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego mgr Marek Gąsiorowski.

2.VII. Po raz trzeci wystartowała "Gazeta Sierpecka" pod redakcją Andrzeja Wiśniewskiego. (tym razem jako miesięcznik).

9-13.VII. Odbył się VI Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania" w Sierpcu z udziałem 7 zespołów zagranicznych (z Egiptu, Rosji, Chin, Gruzji, Chorwacji, Ukrainy i Jugosławii) i 4 z Polski ("Kasztelanka" z Sierpca, "Bieżuniacy", "Komes" z Kędzierzyna i "Buki" z Gościeszowic).

19-31.VII. W kolejnym dorocznym Plenerze Plastycznym w Sierpcu organizowanym przez Dom Kultury wzięło udział 28 uczestników w tym 10 z Sierpca i 18 z różnych miast Polski oraz z Litwy, Mołdawii i Ukrainy.

29.VI. Odszedł na emeryturę ks. kanonik Stefan Prusiński przez 33 lata (od 1967r.) proboszcz parafii Borkowo. Nowym proboszczem borkowskim biskup płocki mianował ks. Krzysztofa Biernata pracującego ostatnio w Płońsku.

29.VII. W Kościele Farnym w Sierpcu artystka z Kiszyniowa w Mołdawii, Nica Aleksandr Sirocorad, wykonała koncert organowy muzyki klasycznej. Koncert odbył się staraniem redakcji "S R", Domu Kultury i ks. dziekana Andrzeja Więckowskiego.

31.VII. Stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim wyniosła 20,9%. W ostatnim miesiącu liczba bezrobotnych spadła jednak o 136 osób.

VII. Ustalono ostateczny kształt partyjnych list kandydatów do Sejmu i senatu z Okręgu Płocko-Ciechanowskiego. Na listach tych znalazły się trzy osoby z powiatu sierpeckiego: Jan Rzeszotarski, dyrektor MWM- na liście PSL-u (w miejsce Zenobiusza Tybuszewskiego z Wilczogóry, który wycofał swoją kandydatyrę), Witold Lorek, nauczyciel z Z. S. Nr 1 na liście Platformy Obywatelskiej i Hanna Elżbieta Linowska z Gozdowa - na liście SLD-UP. Do "sierpeckich korzeni" przyznaje się też publicznie Andrzej Piłat - pierwszy na liście SLD-UP.

VII. Zgłoszono 16 kandydatów do nagrody "Kryształowej Koniczynki" im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa - za działalność zmierzającą do aktywizacji wsi (w ramach konkursu "Edukacja na wsi" organizowanego przez fundację "4-H"). W gronie nominowanych znalazł się także Jan Rzeszotarski dyrektor MWM. Zakończenie konkursu nastąpi 7-8 września b.r. w SGGW w Warszawie.

VII. Konkurs na stanowisko dyrektora nowo zbudowanego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie wygrała mgr Maria Jamiołkowska. Wybór jednak unieważniono, gdyż zwyciężczyni nie spełniała wszystkich wymogów formalnych. Unieważnianie powołań i przetargów staje się sierpecką specjalnością. W „drugim podejściu” do tego stanowiska zwyciężyła mgr Jolanta Łęcka (pracowała m.in. na stanowisku dyrektora MOPS w Sierpcu.

VII. Oczyszczono Jeziórka w Sierpcu. Środki na ten cel przyznał Sejmik Mazowiecki (50 tys. zł.).

VII-VIII. Do centralnej Ciepłowni Miejskiej w Sierpcu podłączono placówki oświatowe podlegające władzom powiatowym: LO, ZS nr 1, ZS nr 2, Szkołę Specjalną i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

VII. Rozpoczęto budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu (firma "Budomex" Dariusza Rzeszotarskiego). Trwał remont kapitalny starego budynku Gimnazjum (dawniej SP nr 1) przez firmę J. Sekulskiego.

1.VIII. W Sierpcu przebywała grupa przedsiębiorców z Tajwanu. Omawiali z władzami miejscowymi możliwości działania w Sierpcu firm tajwańskich i ewentualność nawiązania współpracy naszego miasta z jednym z miast tajwańskich.

2.VIII. W Sierpcu przebywali rektor i prorektor SGGW w Warszawie. Omawiali z miejscowymi władzami problemy związane z rozwojem i działalnością Wydziału Zamiejscowego SGGW w roku akademickim 2001-2002.

7.VIII. Zwołano sesję Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia wniosku grupy 7 radnych (różnych orientacji) w sprawie odwołania ze stanowiska Starosty Sierpeckiego - Pawła Ambora. Nie było jednak nad czym radzić, gdyż grupa inicjatywna w ostatniej chwili wniosek wycofała. Czyli jeszcze jeden przykład na to, że sierpeccy radni nie wiadomo czego chcą i dlaczego.

10.VIII. Grupa piwowarska "Carlsberg" (duńska; 4 miejsce w świecie) przejęła od "Bitburgera" kontrolę nad browarem "Kasztelan Sierpc".

10.VIII. Poszerzono Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego o nowy odcinek (16 łóżek).

10.VIII. Powołano strukturę powiatową Sojuszu Młodej Lewicy („młodzieżówka” SLD) z Jolantą Stręciwilk na czele.

16.VIII. W wieku 92 lat zmarł Henryk Chojnacki kombatant II wojny światowej, major Wojska Polskiego. Jego wspomnienia czytelnicy "S R" mogli przeczytać w artykule "Świadkowie minionego wieku" ("S R" 2000 nr 6 i "S R" 2001 nr 1).

J.B.