4/2001
PRZYJACIEL BIAŁEGO BOCIANA

Mirosław Hińcz chętnie swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym.

W Susku na terenie gminy Sierpc mieszka i działa społecznie emerytowany nauczyciel mgr Mirosław Hińcz. Jego pasją jest podpatrywanie życia bocianów i budowanie dla nich gniazd. Mając dwanaście lat zbudował samodzielnie pierwsze gniazdo. Po przejściu na zasłużoną emeryturę bez reszty poświęcił się swojej "bocianiej pasji.

Na terenie Gminy Sierpc istnieje 27 bocianich gniazd, w tym 6 zbudowały bociany, a 16 pan Mirosław Hińcz. Pozostałe 5 gniazd zbudowały inne osoby zainteresowane ochroną przyrody. Jako ciekawostkę możemy odnotować, że tylko w jednym 1995 roku na terenie gminy wylęgło się 27 bocianów, które dorosły i odleciały.

Mimo starszego wieku pan Mirosław Hińcz bardzo chętnie i bezinteresownie służy radą, jak i gdzie można zakładać bocianie gniazda. Ubolewa jednak nad tym, że w ubiegłym roku tylko 12 gniazd było zasiedlonych przez bociany.

W naszym środowisku utarło się powiedzenie, że jest specjalistą od budowy bocianich domów.

Eugeniusz Konopski