4/2001
SIERPECKA POMOC DLA POWODZIAN

Inicjatywę miejscowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, spontanicznie poparli mieszkańcy Sierpca i zebrali za kwotę 45 tys. złotych, daróy dla powodzian z południowej części Kraju. Jest to pomoc wielokrotnie większa niż w poprzednich podobnych akcjach a jednocześnie znacznie większa od pomocy jakiej powodzianom udzieliły inne porównywalne miasta.

Burmistrz Marek Kośmider, nie przerywając urlopu, w towarzystwie v-ce burmistrza Michalika i v-ce przweodniczącego Rady Miejskiej udali się do Staszowa, gdzie była skierowana sierpecka pomoc. Samochód do przewozu ofiarowali bracia Lipińscy, a darczyńcami między innymi były firmy; "Marjos", "Melton",Firmy urzędujące w podwórku byłego POM-u, a także pracownicy Urzedu Miasta, którzy dokonali samorzutnej składki pieniędzy.

Działacze sierpeckiego PCK wykazali się ofiarną pracą, zaangażowaniem i skutecznością.

Transport szczęśliwie dotarł do odbiorców i mamy pewność, iż został właściwie spożytkowany.

Ryszard Suty