4/2001
OD LUDOWEJ DO KAPITALISTYCZNEJ

To tytuł najnowszej książki Jana Burakowskiego. Jest to zbiór 6 szkiców dotyczących przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce w okresie: 1975-2000.

"Od Edwarda Budowniczego do Okrągłego Stołu" to zarys rozwoju sytuacji polityczno - społecznej w Polsce od apogeum rządów Edwarda Gierka do obrad Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały transformację ustrojową w Polsce. W szkicu "Miraże i konkretyzacje" autor konfrontuje przewidywalny kierunek i efekty przemian z ich zrealizowanym kształtem („Od socjalizmu z ludzkim obliczem" do "dzikiego kapitalizmu"). W następnych pracach przedstawia aspekty ekonomiczne transformacji ustrojowej i usiłuje dociec przesłanek takiego, a nie innego efektu ("Wielki przekręt? To nie takie proste"), śledzi rolę „Gazety Wyborczej" i Adama Michnika w "pilotowaniu" przemian polskich („Herold, trybun, błędny rycerz i kondotier transformacji") i zastanawia się nad dalszym rozwojem sytuacji w Polsce („Przez transformację do...? Nadzieje i zwątpienia nieobojętnego świadka wydarzeń polskich drugiej połowy XX wieku"). W zamykającym tom eseju "Nasz wiek XXI" zastanawia się nad możliwymi wariantami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata w wieku XXI. Książkę można nabyć w Sierpcu w księgarniach "Zosia" i "Bonus", Księgarni internetowej "Sierpeckich Rozmaitości" i bezpośrednio u autora.

A.S.