4/2001
Wakacje z "Caritas"

Caritas działający przy Parafii Fara informuje, że na kolonie letnie do Soczewki w m-cu sierpniu 2001 wyjechało 70 dzieci. Kolonie zostały zorganizowane i sfinansowane przez Caritas Diecezjalny. Z wypoczynku na koloniach dzieci korzystały nieodpłatnie. Wypoczynek zorganizowano dla dzieci z rodzin najbiedniejszych, wielodzietnych, patologicznych, oraz matek samotnie wychowujących dzieci.

Na kolonie wyjechały dzieci z Dekanatu Sierpeckiego, miasta Sierpca i Gminy.

Caritas serdecznie dziękuje wszystkim którzy wsparli finansowo i w formie rzeczowej wyjazd dzieci na kolonie:

  • Prezesowi Kasztelan Browar Sierpc - Hubertowi Szczepkowi
  • Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu - Zbigniewowi Charzyńskiemu
  • Wójtowi Gminy Sierpc - Leszkowi Strześniewskiemu
  • Kierowniczce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczna w Sierpcu - Halinie Olszewskiej
  • Zarządowi Osiedla nr 2 - Panu Kazimierzowi Urbańskiemu.

    Dziękujemy wszystkim wychowawcom, którzy nieodpłatnie sprawowali opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na koloniach. Dzięki darczyńcom pokryto koszty przejazdu na kolonie, zakupiono piłki, gry, słodycze i napoje. Udzielono kilku zapomóg na zakup odzieży, obuwia dla dzieci najbiedniejszych. Dzieci z kolonii wróciły wypoczęte i zadowolone.

    Przewodnicząca Oddziału Caritas Hanna Wiktor

  •